FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban Szerződés) az MAXIT-Iformatika Kft. (továbbiakban Üzemeltető) érdekeltségébe tartozó tuddmeg.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.
A szerződés a Weboldalra látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) és az Üzemeltető között jön létre a Weboldal felhasználásának feltételeiről.

A szerződés hatálya

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Felelősség kizárás

Az Üzemeltető a Weboldalt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti.
Az oldalon megjelent tartalmakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A hirdetések közzétételekor az Üzemeltető teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Jogsértés és jogorvoslat

A Weboldalt az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetik. A moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes bejegyzések törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a teljesség igénye nélkül végzik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.
Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni esetleges kártérítési igényének érvényesítésérere. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szerzői jogok

A Felhasználók felelősséggel tartoznak azért, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmak és fényképek harmadik személyek szerzői és egyéb jogait nem sértik. A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket az Üzemeltető felhasználhatja nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban. Amennyiben az ilyen jellegű felhasználás kapcsán harmadik személyek szerzői vagy egyéb jogaik megsértése miatt az Üzemeltetővel szemben bármilyen igénnyel lépnek fel, a Felhasználók kötelesek azokért helytállni és az Üzemeltető ebből eredő esetleges kárait megtéríteni.
A Weblapon található grafikai és/vagy strukturális anyagok, információk, eljárások, megoldások, ötletek felhasználása csak az Üzemeltető írásbeli engedélyével történhet!
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, cégnév, telefonszám, termék, kifejezés alapján kitiltson a szolgáltatás eléréséből. A tiltás feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.
Az oldalakon elhelyezett adatok, eredmények bármilyen további felhasználása, tükrözése TILOS. Az engedély nélküli másolások illegálisak, és hatósági eljárást vonnak maguk után.

Adatvédelem

Az Üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.
Az Üzemeltető a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a Felhasználó jóváhagyása nélkül nem teszi harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Interneten a Felhasználó által közzétett adatokért az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal.
Továbbá a hirdetésekről:
- A Google, mint külső szolgáltató cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére.
- A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket a tuddmeg.hu-n és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.
- A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek oldalát.

A Felhasználói aktivitásról

Az Üzemeltető szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja az Üzemeltető, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.
Ez alól kivételt képeznek a Felhasználó azon tevékenységei, amelynek során a Felhasználó tartalmat tesz elérhetővé, illetve már elérhető tartalmakat módosít. Ilyenkor rögzítésre kerül a Felhasználó IP címe (azonosítója, ha belépett) és az elvégzett módosítás tartalmi elemei.